شیمی و زندگی

بررسی کتب شیمی با حضور دوست محمد سمیعی در بابل

با همت گروه شیمی بابل و با دعوت از مولف کتاب درسی شیمی، آقای دوست محمد سمیعی، جلسه ای تحت عنوان <<بررسی شیمی >>در محل کانون شهرستان بابل برگزار شده بود که جلسه خوبی بوده است ولی به نظرم اگر به مواردی توجه می شد این جلسه بهره دهی بیشتری داشت از جمله:

1- همکاران گروه شیمی بابل باید به این مطلب توجه داشتند که پیشنهادات خود را بطور مکتوب و با مستندات  کافیردر اختیار آقای سمیعی قرار می دادند  نه اینکه در این جلسه آنها را مطرح می کردند تا وقت زیادی از جلسه صرف این مسئله بشود تازه اینکه اصلا معلوم نیست آقای سمیعی آنها را در تهران مطرح کند یا خیر!!

2- انتظار عموم آنست که مولف کتب درسی از زیر و بم کتاب و نوشته هایشان اطلاع کامل و دقیق داشته باشند و به نظر می رسد آقای سمیعی چنین حظور ذهنی را نداشت که این مسئله باعث تعجب بنده و احتمالا دیگران شده است.

3- درست است که ما باید در این وضعیت از سوخت زمستانی به نحو احسن استفاده کنیم ولی فضای سالن آنقدر سرد بود که برخی از همکاران از فرط سرما و به ناچار جلسه را ترک کردند و جالب اینکه در جلسه آمل که با حضور همکاران سازمان ملی استعدادهای درخشان (سمپاد) برگزار شده بود چنین سرمایی در فضای سالن حاکم بود!

4- به نظر می رسد در اطلاع رسانی خوب عمل نشده اسنت و تعدادی از همکاران اطلاع نداشتند و حضور همکاران دیگر شهرها چندان پر رنگ نبوده است .

5- سی دی آموزشی که از طرف گروه شیمی به همکاران  داده شده بود کارهای نرم افزاری آنرا دوست خوبم آقای حسینی عالمی انجام داده بود که متاسفانه نامی از ایشان برده نشد که و احتمالا اعضای گروه شیمی فراموش کرده بودند .

به هر حال از زحمت همکارانمان در گروه آموزشی بابل تقدیر و تشکر می شود.

   + سید محمد حسینی ; ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
comment نظرات ()